Centro Jose Guerrero
 
 Año solo
España: Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985 (2 vols.)

FRANCISCO CALVO SERRALLER

1970


Obra selecta

Tipo de publicacion: libro

Editorial: Fundación Santillana – Ministerio de Cultura. Europalia 85

ver mas

España: Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985 (2 vols.)
FRANCISCO CALVO SERRALLER
Fundación Santillana – Ministerio de Cultura. Europalia 85, 1985.

Imprimir

centro Arte Contemporaneo